Khalid Mehmood Faisal

Khalid Mehmood Faisal
خالدمحمودفیصل


Nawa-e-Sarosh
نوائےسروش